Ana içeriğe git   Paylaşıma git
Sol tarafta yarım ay biçiminde latin alfabesiyle, aşağıda braille alfabesiyle Engelsiz Erişim yazısı ve ortada güneşin içinde uçan bir kuş...

Yakınlaş

     
Ara

2014 Selen Özel Bilgi Yarışması Şartnamesi!

Selen Özel Bilgi Yarışması

YazarEngelsiz Erişim Derneği

Tarih19.04.2014

Toplam okunma1446

 

Engelsiz Erişim Derneği 2014 Selen Özel Bilgi Yarışması Şartnamesi

 

Birinci Bölüm: İsim, Düzenleyen, Amaç, Konu ve Tanımlar

Madde 1: Yarışmanın Adı, Selen Özel Bilgi Yarışması’dır.

Madde 2: Düzenleyen, Engelsiz Erişim Derneği’dir.

 

Amaç:

Madde 3: Selen Özel Bilgi Yarışması Kişiler arasında bilgi alış verişinde bulunurken bir yandan birlikteliği ve kaynaşmayı sağlamak, bir yandan da eğlenmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Yarışmanın sunumundan puanlamasına kadar tüm aşamalarında evrensel tasarım ilkesi doğrultusunda en erişilebilir çözümlerin ortaya konması esas alınmaktadır.

 

Yarışmanın Konusu

Madde 4: Bu etkinlik on altı kategoride çoktan seçmeli ve tek yanıtlı sorulardan oluşan, dört oturumda gerçekleşecek bir bilgi yarışmasıdır.

 

Tanımlar

Madde 5: Bu şartnamede Geçen

        i.            Yarışma: Selen Özel Bilgi Yarışmasını,

      ii.            Grup: Yarışmaya katılan ve 3 kişiden oluşan yarışmacı grupları,

    iii.            Oturum: Her biri on altı asil soru ve eşitlik halinde yedek sorulardan oluşan yarışma oturumlarını,

     iv.            Mini oturum: ilk 3 ön eleme oturumunda ikinci olan gruplar arasından finale çıkmak üzere belirlenecek grubu seçmek için yapılan ve eşitlik bozulduğu anda sona erecek oturumu,

       v.            Yarışma Bölümleri: Yarışmada her sorunun hazırlandığı ve toplam on altı adet olan soru kategorilerini,

     vi.            Yarışma Sekretaryası: Yarışmanın düzenleme sürecinde etkin görev alacak Engelsiz Erişim Derneği üyelerini,

   vii.            Yarışma Jürisi: Yarışma Sırasında Sorular, grupların aldığı puanlar ve benzeri konularda yetkili olacak kişileri,

 viii.            Masa görevlisi: Yarışma sırasında soruları yanıtlayan her grubun masasında bulunacak ve yanıtların bildirileceği görevlileri,

     ix.            Teknik görevli: Yarışma sürelerinin başlatılması, soruların power point ile gösterilmesi gibi işlemleri gerçekleştiren görevlileri,

       x.            Yarışma sunucusu: yarışma sunan kişileri,

     xi.            Yanıt şablonu: çoktan seçmeli sorularda kullanılan, tablete benzeyen, üzerinde dört adet boşluk bulunan ve boşlukların üzerinde Braille alfabesiyle A, B, C, D yazan objeleri,

   xii.            Yanıt Kâğıdı: Yanıt şablonuyla aynı boyutta olan, sol üst kenarları doğru biçimde yerleştirilmesi amaçlı çentiklenmiş, üzerinde A, B, C, D seçenekleri bulunan ve yanıt şablonunun içine yerleştirildiğinde yanıt şablonundaki boşluklarla yanıtların altındaki bölümün eşlendiği kâğıtları,

 xiii.            Evet kaşesi: yanıt şablonuna konan kâğıdı işaretlemek üzere kullanılan ve yanıt şablonundaki boşluk içine sığacak büyüklükte olan kaşeyi,

İfade eder.

 

İkinci Bölüm: Yarışma Oturum ve Bölümleri

Madde 6: Yarışma Oturumları:

A.      Yarışma dört ana oturum ve bir mini oturum biçiminde yapılır.

B.      Bunların ilk üçünde birinci olan gruplar belirlenir.

C.      İlk üç oturumun ikincileri arasında  yapılacak mini bir oturum ile de en iyi ikinci grubun eklenmesiyle ortaya çıkacak olan dört grup arasında dördüncü oturum olan final oturumu gerçekleştirilir.

D.     Oturumlarda gruplar arasında eşitlik olması durumunda yedek sorulara başvurulur. Yedek sorular, çoktan seçmeli olmayıp soruya direk yanıt verilecek şekilde yöneltilir.

E.      Yarışma öncesinde soru ekibi tarafından her biri ayrı konu alanında olmak üzere toplam on altı yedek soru belirlenir. Hangi alandaki sorunun sorulacağı ise yarışma sırasında kura çekilerek tespit edilir. Eşitliğin bozulmasından sonra başka yedek soru sorulmaz ve o oturumun kazananı belli olmuş olur.

F.       Mini oturum, ilk 3 oturumun ikincileri arasında yapılır. Sorular tek yanıtlıdır ve bir soruyu bilemeyen grup doğrudan elenir. Bu biçimde tek grup kaldığı anda oturum sona erer.

 

Madde 7: Yarışma Bölümleri:

A.      Yarışma bölümleri; Bilişim, corafya, edebiyat, engellilik, kültür, psikoloji, kim bu ses, siyasal bilgiler, spor, tarih, yemek kültürü, matematik, fen bilimleri,  felsefe, sanat ve güncel konularında soruları içermektedir.

B.      Her bir oturumda yukarıda bildirilen alanlardan birer soru olmak üzere toplam on altı  soru bulunmaktadır.

C.      Sorular ilk üç turda çoktan seçmeli; final bölümünde ise soruya yanıtın direk verilmesi şeklinde sorulur.

D.     Ayrıca yarışma süresince muhtelif zamanlarda "seyirciye sor" bölümü ile konuklara da çeşitli sorular sorulacaktır.

 

Üçüncü Bölüm: Yarışmanın Yapılış Şekli:

Madde 8: Sorular ve Süreleri

a.       Yarışma sırasında gruplar birbirlerine eşit uzaklıkta, her bir grup kendi arasında tümleşebilecek şekilde yerleştirilir.

b.      Daha önceki maddelerde ifade edildiği üzere ilk üç oturumda on altı adet çoktan seçmeli soru sorulur. Bu soruların her biri için dört seçenek verilir ve yarışmacılardan doğru seçeneği bulması, yanıt kâğıdına işaretlemesi ve masa görevlisine bildirmesi istenir.

c.       Final oturumunda, yedek sorularda ve mini oturumda ise sorulan sorularla ilgili seçenek sunulmaz. Yarışmacıların doğru yanıtı söylemesi beklenir.

d.      Matematik soruları hariç olmak üzere her bir soru için yarışmacılara 30 saniye süre verilir. Bu süre sonunda doğru yanıtı vermeleri istenir. Matematik bölümü ile ilgili sorularda ise bu süre 60 saniyedir.

e.      Yanıtlama Süresi sunucu soru okumayı bitirip Teknik sorumlunun gong sesini çalmasıyla başlar. Sorunun anlaşılmaması veya tekrar okunması gibi talepler karşısında jüri masası sürenin baştan başlatılmasını isteyebilir.

 

Madde 9: Soruların Yanıtlanma Süreci:

A.      Her bir grubun yanında Engelsiz Erişim Derneği’nden bir görevli bulunur. Bu görevliler hiçbir şekilde yarışmacılara sorulara verilecek yanıtlar konusunda müdahil olmaz.

B.      Ayrıca bu yıl ilk kez olarak uygulanmak üzere, her gruba, çoktan seçmeli soruları yanıtlamaları amacıyla üzerinde dört seçeneğin Braille olarak yazdığı ve altta kaşe basmak üzere bir boşluğun bulunduğu yanıt şablonu, yanıtları işaretlemek için kullanılacak yanıt kaşesi ve yeteri kadar yanıt kâğıdı verilir.

C.      Gruplar doğru olduğunu düşündükleri seçenek ya da yanıt hususunda emin olduktan sonra yanıtlarını masalarındaki görevliye söylemek suretiyle yarışma güvenliğine katkı sağlamış olurlar. Buna ek olarak yanıt şablonundaki dört boşluktan doğru yanıt olarak düşündükleri boşluğa kaşelerini basarlar. Böylece Kaşedeki evet mührü şablon içine yerleştirilen yanıt kâğıdındaki ilgili yanıtın altına basılmış olur.

D.      Çoktan seçmeli sorularda Sunucunun talimatıyla her bir grup daha önce kaşe basarak işaretledikleri yanıt kâğıtlarını şablonların içinden çıkararak açıkça görülebilecek biçimde havaya kaldırır. Yanıt kâğıtlarında 2 yanıt işaretli olamaz. Bir yanlışlık olursa, şablona yeni bir yanıt kâğıdı yerleştirilerek tekrar işaretleme yapılmalıdır.

E.       Görevli sunucu arkadaşlarımız kendilerinden doğru yanıtı söylemelerini istediğinde her bir grubun kendi arasında belirlediği grup sözcüsü yanıt kâğıdında da işaretli olan doğru yanıtı söyler.

F.       Grup sözcüsünün doğru olarak bildirdiği yanıt ile öncesinde masa görevlisine bildirilen ve yanıt kâğıdı üzerine işaretlenen yanıtın aynı olması şarttır. Yanıtların birbirini tutmaması durumunda Masa görevlisinin kendisine bildirildiğini söylediği yanıt geçerlidir.

G.      Tek yanıtlı sorularda Yanıt şablonu ve yanıt kâğıdı kullanılmaz. Bu tarz sorularda Masa görevlisine bildirilen ve salona söylenen yanıt aynı olmalıdır.

 

Dördüncü Bölüm: Yarışmaya Katılım Bilgileri:

Madde 10: Yarışma Gruplarının Oluşumu:

A.      Yarışmacılar kendi belirleyecekleri üçer kişilik gruplar halinde yarışmaya başvurabilirler.

B.      Bu üç kişinin ikisi görme engelli biri gören olabilir. Ancak en az ikisinin görmeyen kişilerden oluşması şarttır.

C.      Yarışmacı olmak isteyenlerin üç kişiyi toparlayamamaları durumunda yapılacak tek kişilik başvurular Engelsiz Erişim Derneğince bir araya getirilerek grup oluşturulabilir.

D.     Aynı ya da farklı gruplarda üç kez üst üste kazanan kişi veya kişiler bir sonraki sene yarışmaya katılamayacak, istemesi halinde soru ekibi ya da jüride yer alabilecektir.

E.      Yarışmaya daha önce başvurusunu yapıp, Son güne kadar katılamayacağını bildirmeyerek yarışmaya katılmayan grup üyeleri bir sonraki yıl yarışmaya katılamayacaktır.

F.       Üç kişilik yarışma grubunun bir elemanı bile yarışma günü salonda hazır bulunmazsa, bu grup elenerek yerine yedek gruplardan ilki yarışmaya katılacaktır.

G.     Yarışmaya katılan grup sayısı 18’i aştığı takdirde, daha sonra gelecek başvurular sıralanarak yedek statüsünde değerlendirilecek ve yedek grupların yarışmaya katılımı asil gruplardan bir grup tüm üyeleriyle yarışmaya katılmadığı takdirde başvuru sırasına göre gerçekleşecektir.

 

Beşinci Bölüm: Ön Eleme Oturumlarında Yarışacak Grupların Belirlenmesi

Madde 11: Ön eleme oturumlarında yarışacak gruplar yarışmanın yapılacağı günün sabahında kura ile belirlenir.

A.      Yarışmaya başvuran tüm grup sözcülerine haber verilerek yarışma sabahı saat 09.30’da belirlenen yarışma salonunda hazır bulunmaları istenir.

B.      Eğer asil gruplardan birinin hiçbir üyesi belirlenen saatte kura çekimi için hazır bulunmazsa, bu grubun yerine yedek gruplardan birisi yarışmaya dâhil edilir.

C.      Yarışmaya katılan grup sayısına göre 3 ön eleme oturumunda eşit sayıda grup yer alacak şekilde kura çekimi yapılır.

D.      Eğer katılan grup sayısı eşit biçimde üçe bölünemiyorsa, duruma göre yalnızca birinci, veya birinci ve ikinci ön eleme oturumlarında 1 fazla grubun yer alması sağlanır.

E.       Kura Çekiminin Ardından grup sözcülerine çoktan seçmeli sorularda kullanılacak Yanıt şablon ve yanıt kâğıtlarında nasıl işaretleme yapacakları konusunda mini bir eğitim verilir.

 

Altıncı Bölüm: Yarışma Takvimi, Sekretarya, Jüri ve Ödüller:

Madde 12: Takvim:

A.      Yarışma, 24.05.2014 cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi New Hall Binasında yapılacaktır.

B.      Saat 09.30-17.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

C.      Yarışma başvuruları: 21 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.

 

Madde 13: Yarışma Sekretaryası ve ileti adresleri aşağıdaki gibidir:

·        Adem Vural:
vuraladem@gmail.com

·        Ayça Balcı:
aycaba@gmail.com

·        Bahar Yavuz:
bahar.yavuz@boun.edu.tr

·        Canan Çam:
canancam@gmail.com

 

Madde 14: Yarışma Jürisi aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

·        Ayça Balcı,

·        Canan Çam,

·        Mürşide Vural,

·        Engin Yılmaz.

 

Madde 15: Ödüller:

1., 2., ve 3. olan grup üyeleri ile seyirciye sor bölümünde doğru yanıt verenlere hangi ödüllerin verileceği derneğimizce yapılacak ikinci bir duyuru ile bildirilecektir.

Paylaş:

Google Plus LinkedIn

Yorumlar

mehmet teksarı
ben 21-04- 2014 sat 22 de bu konuyu öğrendim. ekip oluşturmak için süre çok kısıtlı, yarına kadar bir ekip oluşturursam yarışmaya katılmayı düşünüyorum. selamlar. mükemmel bir girişim çok teşekkür ederim.
Yorum Ekle