Ana içeriğe git   Paylaşıma git
Sol tarafta yarım ay biçiminde latin alfabesiyle, aşağıda braille alfabesiyle Engelsiz Erişim yazısı ve ortada güneşin içinde uçan bir kuş...

Yakınlaş

     
Ara

Windows 8 klavye kısayolları

Bilişim

YazarEngin Albayrak

Tarih30.12.2012

Toplam okunma7819

Klavye kısayolları, normalde fare veya başka bir işaretleme cihazıyla yapılan görevleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz iki ya da daha fazla tuş birleşimidir. Klavye kısayolları, bilgisayarınızla çalışmanızı kolaylaştırarak Windows ve diğer uygulamalarla çalışırken daha az zaman ve çaba harcamanızı sağlayabilir.

Çoğu uygulama, menü ve diğer komutlarla çalışmayı kolaylaştırabilen kısayol tuşları da sağlar. Kısayol tuşları için uygulamaların menülerini kontrol edin. Menüde bir sözcüğün harfinin altı çiziliyse, bu, genellikle o menü öğesine tıklatmak yerine aynı amaç için Alt tuşu ve altı çizili harfi beraber basabileceğiniz anlamına gelir.  Dokunmatik klavye kullandığınızdaysa, CTRL tuşuna bastığınızda da bazı kısayolları görebilirsiniz.

Paint ve WordPad gibi bazı uygulamalarda ALT tuşuna basıldığında, bu programları kullanmak için basabileceğiniz ek tuşlarla etiketlenmiş komutlar gösterilir.

Not

Fare ve klavye kullanmanın yeni yollarını arıyorsanız, bkz. Fare ve klavye: Windows'daki Yenilikler.

Yeni klavye kısayolları

Aşağıdaki tablo Windows'da gezinmek için kullanabileceğiniz yeni klavye kısayollarını içerir.

Yeni klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

 Windows logo tuşu+yazmaya başlayın

 

Bilgisayarınızı arama

CTRL+artı (+) veya CTRL+eksi (-) işareti

 

Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma

CTRL+kaydırma tekerleği

 

Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma

 Windows logo tuşu+C

 

Düğmeleri açma

Uygulamada, uygulama için komutları açın

 Windows logo tuşu+F

 

Dosya aramak için Arama düğmesini açma

 Windows logo tuşu+H

 

Paylaşım düğmesini açma

 Windows logo tuşu+I

 

Ayarlar düğmesini açma

 Windows logo tuşu+J

 

Ana uygulamayı ve tutturulmuş uygulamayı değiştirme

 Windows logo tuşu+K

 

Cihazlar düğmesini açma

 Windows logo tuşu+O

 

Ekran yönünü (dikey veya yatay) kilitleme

 Windows logo tuşu+Q

 

Uygulama aramak için Arama düğmesini açma

 Windows logo tuşu+W

 

Ayarları aramak için Arama düğmesini açma

 Windows logo tuşu+Z

 

Uygulamada kullanılabilir komutları gösterme

 Windows logo tuşu+ara çubuğu

 

Giriş dili ve klavye düzenini değiştirme

 Windows logo tuşu+CTRL+ara çubuğu

 

Önceden seçili girişe değiştirme

 Windows logo tuşu+SEKME tuşu

 

Açık uygulamalar arasında gezinme (masaüstü uygulamalar dışında)

 Windows logo tuşu+CTRL+SEKME tuşu

 

Açık uygulamalar arasında gezinme (masaüstü uygulamalar dışında) ve uygulamaları gezinildikleri gibi tutturma

 Windows logo tuşu+SHIFT+SEKME tuşu

 

Açık uygulamalar arasında ters sırada gezinme (masaüstü uygulamalar dışında)

 Windows logo tuşu+PAGE UP tuşu

 

Başlangıç ekranını ve uygulamaları soldaki monitöre taşıyın (Masaüstündeki uygulamalar monitör değiştirmez)

 Windows logo tuşu+PAGE DOWN tuşu

 

Başlangıç ekranını ve uygulamaları sağdaki monitöre taşıyın (Masaüstündeki uygulamalar monitör değiştirmez)

 Windows logo tuşu+SHIFT tuşu+nokta işareti (.)

 

Uygulamayı sol tarafa tutturur

 Windows logo tuşu+nokta işareti (.)

 

Uygulamayı sağ tarafa tutturur

ESC tuşu

 

Geçerli görevi durdurma veya görevden çıkma

Genel klavye kısayolları

Aşağıdaki tablo Windows'da gezinmek için kullanabileceğiniz genel klavye kısayollarını içerir.

Genel klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

F1

 

Yardım'ı görüntüleme

F2

 

Seçili öğeyi yeniden adlandırma

F3

 

Dosya veya klasör arama

F4

 

Dosya Gezgini'nde adres çubuğu listesini görüntüleme

F5

 

Etkin pencereyi yenileme

F6

 

Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında geçiş yapma

F10

 

Etkin uygulamanın menü çubuğunu etkinleştirme

Alt+F4

 

Etkin öğeyi kapatma veya etkin uygulamadan çıkma

Alt+ESC

 

Öğeler arasında, açılış sırasına göre geçiş yapma

Alt+altı çizili harf

 

Söz konusu harf için komutu uygulama

Alt+ENTER tuşu

 

Seçili öğeye ilişkin özellikleri görüntüleme

Alt+Ara çubuğu

 

Etkin pencerenin kısayol menüsünü açma

Alt+Sol ok tuşu

 

Geri

Alt+Sağ ok tuşu

 

İleri

Alt+PAGE UP tuşu

 

Bir ekranı yukarı taşıma

Alt+PAGE DOWN tuşu

 

Bir ekranı aşağı taşıma

Alt+SEKME tuşu

 

Açık uygulamalar arasında geçiş yapma (masaüstü uygulamalar dışında)

CTRL+F4

 

Etkin belgeyi kapatma (çok sayıda belgeyi aynı anda açmanıza izin veren uygulamalarda)

CTRL+A

 

Belge veya penceredeki tüm öğeleri seçme

CTRL+C (veya CTRL+INS tuşu)

 

Seçili öğeyi kopyalama

CTRL+D (veya DEL tuşu)

 

Seçili öğeyi silip Geri Dönüşüm Kutusu'na taşıma

CTRL+R (veya F5)

 

Etkin pencereyi yenileme

CTRL+V (veya SHIFT+INS)

 

Seçili öğeyi yapıştırma

CTRL+X

 

Seçili öğeyi kesme

CTRL+Y

 

Eylemi yineleme

CTRL+Z

 

Eylemi geri alma

CTRL+artı (+) veya CTRL+eksi (-) işareti

 

Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma

CTRL+ farenin kaydırma tekerleği

 

Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi masaüstü simgelerinin boyutunu değiştirme veya çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma

CTRL+Sağ ok tuşu

 

İmleci bir sonraki sözcüğün başlangıcına taşıma

CTRL+Sol ok tuşu

 

İmleci bir önceki sözcüğün başlangıcına taşıma

CTRL+Aşağı ok tuşu

 

İmleci bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma

CTRL+Yukarı ok tuşu

 

İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşıma

CTRL+Alt+SEKME tuşu

 

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma

CTRL+ok tuşu (öğeye taşımak için)+Ara çubuğu

 

Pencerede veya masaüstünde ayrı ayrı birden çok öğe seçme

CTRL+SHIFT tuşu ve bir ok tuşu

 

Metin bloğu seçme

CTRL+ESC tuşu

 

Başlangıç ekranını açma

CTRL+SHIFT+ESC tuşu

 

Görev Yöneticisi'ni açma

CTRL+SHIFT tuşu

 

Birden fazla klavye düzeni kullanılabilir olduğunda klavye düzenini değiştirme

CTRL+Ara çubuğu

 

Çince giriş yöntemi düzenleyicisini (IME) açma veya kapatma

SHIFT+F10

 

Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüleme

SHIFT tuşu ve bir ok tuşu

 

Pencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçme veya bir belge içinde metin seçme

SHIFT+DEL tuşu

 

Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu'na taşımadan silme

Sağ ok tuşu

 

Sağ taraftaki bir sonraki menüyü veya bir alt menüyü açma

Sol ok tuşu

 

Sol taraftaki bir sonraki menüyü açma veya bir alt menüyü kapatma

ESC tuşu

 

Geçerli görevi durdurma veya görevden çıkma

 

İletişim kutusu klavye kısayolları

Aşağıdaki tablo iletişim kutularında gezinmek için kullanabileceğiniz yeni klavye kısayollarını içerir.

İletişim kutularına yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

F1

 

Yardım'ı görüntüleme

F4

 

Etkin liste içindeki öğeleri görüntüleme

CTRL+SEKME tuşu

 

İleriye doğru sekmeden sekmeye geçme

CTRL+SHIFT+SEKME tuşu

 

Geriye doğru sekmeden sekmeye geçme

CTRL+sayı (1 ile 9 arasında)

 

n sayılı sekmeye taşıma

SEKME tuşu

 

Seçeneklerde ileri doğru gitme

SHIFT+SEKME tuşu

 

Seçeneklerde geriye doğru gitme

Alt+altı çizili harf

 

Söz konusu harfe ilişkin komutu yerine getirme (veya seçeneği belirleme)

Ara çubuğu

 

Etkin seçenek bir onay kutusu ise, onay kutusunu işaretleme veya işaretini kaldırma

Geri al tuşu

 

Farklı Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçili ise, bir üst düzeydeki klasörü açma

Ok tuşları

 

Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seçme

 

Dosya Gezgini klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Dosya Gezgini pencereleri veya klasörleri ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Dosya Gezgini pencereleri veya klasörleriyle çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

Alt+D

 

Adres çubuğunu seçme

CTRL+E

 

Arama kutusunu seçme

CTRL+F

 

Arama kutusunu seçme

CTRL+N

 

Yeni bir pencere açma

CTRL+W

 

Geçerli pencereyi kapatma

CTRL+farenin kaydırma tekerleği

 

Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirme

CTRL+SHIFT+E

 

Seçilen klasörün üstündeki tüm klasörleri görüntüleme

CTRL+SHIFT+N

 

Yeni bir klasör oluşturma

Num Lock+yıldız işareti (*)

 

Seçilen klasörün tüm alt klasörlerini görüntüleme

Num Lock+artı işareti (+)

 

Seçilen klasörün içeriğini görüntüleme

Num Lock+eksi işareti (-)

 

Seçili klasörü daraltma

Alt+P

 

Önizleme bölmesini gösterme

Alt+ENTER tuşu

 

Seçilen öğenin Özellikler iletişim kutusunu açma

Alt+Sağ ok tuşu

 

Sonraki klasörü görüntüleme

Alt+Yukarı ok tuşu

 

Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüleme

Alt+Sol ok tuşu

 

Önceki klasörü görüntüleme

Geri al tuşu

 

Önceki klasörü görüntüleme

Sağ ok tuşu

 

Geçerli seçimi gösterme (daraltıldıysa) veya ilk alt klasörü seçme

Sol ok tuşu

 

Geçerli seçimi daraltma (genişletilmişse) veya klasörün içinde bulunduğu klasörü seçme

END tuşu

 

Etkin pencerenin en altını görüntüleme

HOME tuşu

 

Etkin pencerenin en üstünü görüntüleme

F11

 

Etkin pencereyle ekranı kaplama veya etkin pencereyi simge durumuna küçültme

 

Görev çubuğu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstünde bulunan görev çubuğundaki öğelerle çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Görev çubuğundaki öğelerle çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

SHIFT+görev çubuğu düğmesini tıklatma

 

Uygulamayı açma veya hızla uygulamanın başka bir örneğini açma

CTRL+SHIFT+görev çubuğu düğmesini tıklatma

 

Yönetici olarak uygulama açma

SHIFT+görev çubuğu düğmesini sağ tıklatma

 

Uygulama için pencere menüsünü gösterme

SHIFT+gruplanmış görev çubuğu düğmesini sağ tıklatma

 

Grup için pencere menüsünü gösterme

CTRL+gruplanmış görev çubuğu düğmesini tıklatma

 

Grup pencereleri arasında gezinme

 

Windows logo tuşu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda Windows logo tuşu Windows logo tuşu kullanan klavye kısayolları yer almaktadır.

Windows logo tuşu klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

Windows logo tuşu +F1

 

Windows Yardım ve Destek'i açma

Windows logo tuşu

 

Başlangıç ekranını görüntüleme veya gizleme

Windows logo tuşu +B

 

Bildirim alanına odaklama

Windows logo tuşu +C

 

Düğmeleri açma

Windows logo tuşu +D

 

Masaüstünü görüntüleme veya gizleme

Windows logo tuşu +E

 

Bilgisayar'ı açma

Windows logo tuşu +F

 

Arama düğmesini açma ve dosyaları arama

Windows logo tuşu +G

 

Masaüstündeki Araçlar'da gezinme

Windows logo tuşu +H

 

Paylaşım düğmesini açma

Windows logo tuşu +I

 

Ayarlar düğmesini açma

Windows logo tuşu +J

 

Ana uygulamayı ve tutturulmuş uygulamayı değiştirme

Windows logo tuşu +K

 

Cihazlar düğmesini açma

Windows logo tuşu +L

 

Bilgisayarınızı kilitleme veya kullanıcı değiştirme

Windows logo tuşu +M

 

Tüm pencereleri simge durumuna küçültme

Windows logo tuşu +O

 

Cihaz yönünü kilitleme

Windows logo tuşu +P

 

Sunum ekranı modunu seçme

Windows logo tuşu +Q

 

Arama düğmesini açma ve uygulamaları arama

Windows logo tuşu +R

 

Çalıştır iletişim kutusunu açma

Windows logo tuşu +T

 

Görev çubuğundaki uygulamalarda gezinme

Windows logo tuşu +U

 

Erişim Kolaylığı Merkezi'ni açma

Windows logo tuşu +V

 

Bildirimlerde gezinme

Windows logo tuşu +SHIFT tuşu+V

 

Bildirimlerde ters sırada gezinme

Windows logo tuşu +W

 

Arama düğmesini açma ve ayarları arama

Windows logo tuşu +X

 

Hızlı Bağlantı menüsünü açma

Windows logo tuşu +Z

 

Uygulamada kullanılabilir komutları gösterme

Windows logo tuşu +,

 

Masaüstünde geçici olarak Peek özelliğini kullanma

Windows logo tuşu +Pause tuşu

 

Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleme

Windows logo tuşu +CTRL tuşu+F

 

Bilgisayarları arama (ağ üzerindeyseniz)

Windows logo tuşu +SHIFT tuşu+M

 

Simge durumuna küçültülmüş pencereleri masaüstünde geri yükleme

Windows logo tuşu +sayı

 

Sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş masaüstü uygulamasını başlatın. Uygulama zaten çalışıyorsa, o uygulamaya geçme

Windows logo tuşu +SHIFT+sayı

 

Sayıyla gösterilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş masaüstü uygulamasının yeni örneğini başlatma

Windows logo tuşu +CTRL+sayı

 

Sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş masaüstü uygulamanın en son etkin penceresine geçiş yapma

Windows logo tuşu +Alt+sayı

 

Sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş masaüstü uygulamanın Atlama Listesi'ni açma

Windows logo tuşu +CTRL+SHIFT+sayı

 

Yönetici olarak görev çubuğunda verilen konumda bulunan masaüstü uygulamasının yeni örneğini başlatma

Windows logo tuşu +SEKME tuşu

 

Açık uygulamalar arasında gezinme (masaüstü uygulamalar dışında)

Windows logo tuşu +CTRL+SEKME tuşu

 

Açık uygulamalar arasında gezinme (masaüstü uygulamalar dışında) ve uygulamaları gezinildikleri gibi tutturma

Windows logo tuşu +SHIFT+SEKME tuşu

 

Açık uygulamalar arasında ters sırada gezinme (masaüstü uygulamalar dışında)

Windows logo tuşu +CTRL+B

 

Bildirim alanında ileti görüntüleyen uygulamaya geçme

Windows logo tuşu +Yukarı ok tuşu

 

Masaüstü penceresini ekranı kaplar duruma getirme

Windows logo tuşu +Aşağı ok tuşu

 

Masaüstü penceresini simge durumuna küçültme

Windows logo tuşu +Sol ok tuşu

 

Masaüstü penceresi için ekranın sol tarafında ekranı kaplama

Windows logo tuşu +Sağ ok tuşu

 

Masaüstü penceresi için ekranın sağ tarafında ekranı kaplama

Windows logo tuşu +HOME tuşu

 

Etkin masaüstü penceresi dışında tümünü simge durumuna küçültme (ikinci tuşa basıldığında tüm pencereleri geri yükler)

Windows logo tuşu +SHIFT+Yukarı ok tuşu

 

Masaüstü penceresini ekranın üst ve altına uzatın.

Windows logo tuşu +SHIFT+Aşağı ok tuşu

 

Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut/simge durumuna küçültme

Windows logo tuşu +SHIFT+Sol ok veya Sağ ok tuşu

 

Masaüstündeki pencereyi bir monitörden diğerine taşıma

Windows logo tuşu +Ara çubuğu

 

Giriş dili ve klavye düzenini değiştirme

Windows logo tuşu +CTRL+Ara çubuğu

 

Önceden seçili girişe değiştirme

Windows logo tuşu +ENTER tuşu

 

Ekran Okuyucusu'nu açma

Windows logo tuşu +PAGE UP tuşu

 

Başlangıç ekranını ve uygulamaları soldaki monitöre taşıyın (masaüstündeki uygulamalar monitör değiştirmez)

Windows logo tuşu +PAGE DOWN tuşu

 

Başlangıç ekranını ve uygulamaları sağdaki monitöre taşıyın (masaüstündeki uygulamalar monitör değiştirmez)

Windows logo tuşu +SHIFT+nokta işareti (.)

 

Uygulamayı sol tarafa tutturma

Windows logo tuşu +nokta işareti (.)

 

Uygulamayı sağ tarafa tutturma

Windows logo tuşu +/ (eğik çizgi)

 

IME yeniden dönüştürmeyi başlatma

Windows logo tuşu +Alt+ENTER

 

Windows Media Center'ı açın.

Windows logo tuşu +artı (+) veya eksi (-) işareti

 

Büyüteç kullanarak yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Windows logo tuşu +ESC tuşu

 

Büyüteç'ten çıkma

 

Hesap Makinesi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Hesap Makinesi ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Hesap Makinesi ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

F1

 

Hesap Makinesi Yardımı'nı açma

F2

 

Hesaplama geçmişini düzenleme

Alt+1

 

Standart moda geçme

Alt+2

 

Bilimsel moda geçme

Alt+3

 

Programcı moduna geçme

Alt+4

 

İstatistikler moduna geçme

Alt+C

 

Tarih hesaplamaları ve çalışma sayfalarını hesaplama veya çözme

CTRL+E

 

Tarih hesaplamalarını açma

CTRL+H

 

Hesaplama geçmişini açma veya kapatma

CTRL+L

 

MC düğmesine basma

CTRL+M

 

MS düğmesine basma

CTRL+P

 

M+ düğmesine basma

CTRL+Q

 

M- düğmesine basma

CTRL+R

 

MR düğmesine basma

CTRL+U

 

Birim dönüştürmeyi açma

CTRL+SHIFT+D

 

Hesaplama geçmişini temizleme

F9

 

+/– düğmesine basma

R

 

1/× düğmesine basma

@

 

Karekök düğmesine basma

DEL tuşu

 

CE düğmesine basma

Yukarı ok

 

Hesaplama geçmişinde yukarı gitme

Aşağı ok

 

Hesaplama geçmişinde aşağı gitme

ESC tuşu

 

C tuşuna basma veya hesaplama geçmişini düzenlemeyi durdurma

ENTER

 

Düzenlemeden sonra hesaplama geçmişini yeniden hesaplama

F3

 

Bilimsel modda Derece seçeneğini belirleme

F4

 

Bilimsel modda Radyan seçeneğini belirleme

F5

 

Bilimsel modda Gradyan seçeneğini belirleme

CTRL+B

 

Bilimsel modda 3√x düğmesine basma

CTRL+G

 

Bilimsel modda 10x düğmesine basma

CTRL+O

 

Bilimsel modda cosh düğmesine basma

CTRL+S

 

Bilimsel modda sinh düğmesine basma

CTRL+T

 

Bilimsel modda tanh düğmesine basma

CTRL+Y

 

Bilimsel modda y√x düğmesine basma

D

 

Bilimsel modda Mod düğmesine basma

I

 

Bilimsel modda Inv düğmesine basma

L

 

Bilimsel modda log düğmesine basma

M

 

Bilimsel modda dms düğmesine basma

N

 

Bilimsel modda ln düğmesine basma

O

 

Bilimsel modda cos düğmesine basma

P

 

Bilimsel modda pi düğmesine basma

Q

 

Bilimsel modda x^2 düğmesine basma

S

 

Bilimsel modda sin düğmesine basma

T

 

Bilimsel modda tan düğmesine basma

V

 

Bilimsel modda F-E düğmesine basma

X

 

Bilimsel modda Exp düğmesine basma

Y

 

Bilimsel modda x^y düğmesine basma

#

 

Bilimsel modda x^3 düğmesine basma

;

 

Bilimsel modda Int düğmesine basma

!

 

Bilimsel modda n! düğmesine basma

F2

 

Programcı modunda Dword seçeneğini belirleme

F3

 

Programcı modunda Word seçeneğini belirleme

F4

 

Programcı modunda Bayt seçeneğini belirleme

F5

 

Programcı modunda Onaltılık seçeneğini belirleme

F6

 

Programcı modunda Onlu seçeneğini belirleme

F7

 

Programcı modunda Sekizli seçeneğini belirleme

F8

 

Programcı modunda İkili seçeneğini belirleme

F12

 

Programcı modunda Qword seçeneğini belirleme

A-F

 

Programcı modunda A-F düğmelerine basma

J

 

Programcı modunda RoL düğmesine basma

K

 

Programcı modunda RoR düğmesine basma

< 

 

Programcı modunda Lsh düğmesine basma

> 

 

Programcı modunda Rsh düğmesine basma

%

 

Programcı modunda Mod düğmesine basma

|

 

Programcı modunda Or düğmesine basma

^

 

Programcı modunda Xor düğmesine basma

~

 

Programcı modunda Not düğmesine basma

&

 

Programcı modunda And düğmesine basma

Ara çubuğu

 

Programlayıcı modunda bit değerini değiştirir

A

 

İstatistikler modunda Average düğmesine basma

CTRL+A

 

İstatistikler modunda Average Sq düğmesine basma

S

 

İstatistikler modunda Sum düğmesine basma

CTRL+S

 

İstatistikler modunda Sum Sq düğmesine basma

T

 

İstatistikler modunda S.D. düğmesine basma

CTRL+T

 

İstatistikler modunda Inv S.D. düğmesine basma

D

 

İstatistikler modunda CAD düğmesine basma

 

Takvim klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Takvim uygulamasıyla çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Takvim uygulamasıyla çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

CTRL+1

 

Gün görünümünü gösterme

CTRL+2

 

Hafta görünümünü gösterme

CTRL+3

 

Ay görünümünü gösterme

CTRL+T

 

Bugüne gitme

CTRL+N

 

Yeni etkinlik oluşturma

PAGE UP tuşu

 

Ay görünümünde bir önceki aya gitme

Hafta görünümünde bir önceki haftaya gitme

Gün görünümünde bir önceki güne gitme

CTRL+H

 

Ay görünümünde bir önceki aya gitme

Hafta görünümünde bir önceki haftaya gitme

Gün görünümünde bir önceki güne gitme

PAGE DOWN tuşu

 

Ay görünümünde bir sonraki aya gitme

Hafta görünümünde bir sonraki haftaya gitme

Gün görünümünde bir sonraki güne gitme

CTRL+J

 

Ay görünümünde bir sonraki aya gitme

Hafta görünümünde bir sonraki haftaya gitme

Gün görünümünde bir sonraki güne gitme

Sağ ok tuşu

 

Görünümde bir sonraki güne gitme

Sol ok tuşu

 

Görünümde bir önceki güne gitme

Aşağı ok

 

Görünümde bir sonraki saate gitme

Yukarı ok

 

Görünümde bir önceki saate gitme

ESC tuşu

 

Geri gitme

CTRL+S

 

Etkinliği kaydetme veya gönderme

CTRL+P, seçmek için aşağı ve yukarı ok tuşlarını kullanın

 

Etkinliği yanıtlama

CTRL+D

 

Etkinliği silme

 

Erişim Kolaylığı klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, bilgisayarınızın kullanımını kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek klavye kısayolları verilmiştir.

Windows yardımcı teknolojilerine yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

Sekiz saniye süreyle sağ SHIFT tuşunu basılı tutma

 

Filtre Tuşları'nı açma ve kapatma

Sol Alt+Sol SHIFT+PRINT SCREEN tuşu

 

Yüksek Karşıtlık'ı açma veya kapatma

Sol Alt+Sol SHIFT+Num Lock

 

Fare Tuşları'nı açma veya kapatma

Beş defa SHIFT tuşuna basma

 

Yapışkan Tuşlar'ı açma veya kapatma

Beş saniye süreyle Num Lock tuşunu basılı tutma

 

Geçiş Tuşları'nı açma veya kapatma

Windows logo tuşu +U

 

Erişim Kolaylığı Merkezi'ni açma

 

Büyüteç klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Büyüteç ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Büyüteç ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

Windows logo tuşu+artı (+) veya eksi (-) işareti

 

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

CTRL+Alt+Ara çubuğu

 

Masaüstünü tam ekran modunda önizleme

CTRL+Alt+D

 

Yerleşik moda geçme

CTRL+Alt+F

 

Tam ekran moduna geçme

CTRL+Alt+I

 

Renkleri ters çevirme

CTRL+Alt+L

 

Mercek moduna geçme

CTRL+Alt+R

 

Merceği yeniden boyutlandırma

CTRL+Alt+ok tuşları

 

Ok tuşları yönünde yatay/dikey kaydırma

Windows logo tuşu+ESC tuşu

 

Büyüteç'ten çıkma

 

Posta klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Posta uygulamasıyla çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Posta uygulamasıyla çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

CTRL+R

 

Yanıtla

CTRL+SHIFT+R

 

Tümünü yanıtla

CTRL+F

 

İlet

CTRL+SHIFT+F

 

Klasör bölmesini gizleme veya gösterme

CTRL+SHIFT+A

 

Hesaplar bölmesini gizleme veya gösterme

CTRL+U

 

Okunmadı olarak işaretle

CTRL+Q

 

Okundu olarak işaretle

CTRL+A

 

Tüm iletileri seç

CTRL+N

 

Yeni İleti

F5

 

Eşitle

Alt+B

 

Bcc (gizli) düğmesi üzerine odaklama

Alt+C

 

Cc (bilgi) düğmesi üzerine odaklama

Kabul et

Alt+D

 

Reddet

Alt+S

 

E-posta gönderme

Alt+T

 

To (kime) düğmesi üzerine odaklama

Belirsiz

Alt+V

 

Takvim'de daveti açma

CTRL+ENTER

 

E-posta gönderme

CTRL+SHIFT+F

 

Yazı tipi seçme

CTRL+Ara çubuğu

 

Biçimlendirmeyi temizleme

CTRL+Y

 

Yinele

F4

 

Yinele

CTRL+[

 

Yazı tipi boyutunu bir nokta büyütme

CTRL+]

 

Yazı tipi boyutunu bir nokta küçültme

CTRL+SHIFT+,

 

Yazı tipi boyutunu küçültme

CTRL+SHIFT+.

 

Yazı tipi boyutunu büyütme

CTRL+K

 

Bağlantı ekleme

CTRL+E

 

Merkez

CTRL+L

 

Sola

CTRL+R

 

Sağa

CTRL+SHIFT+L

 

Madde işaretleri

CTRL+M

 

Girintile

CTRL+SHIFT+M

 

Girintiyi azaltma

SEKME veya SHIFT+SEKME tuşu

 

Odaklama listedeyken metin seçildiğinde girintileme/girintiyi azaltma

CTRL+'

 

Vurgu imi

CTRL+,

 

Çengel imi

CTRL+SHIFT+6

 

İnceltme imi

CTRL+SHIFT+;

 

Çift nokta imi

CTRL+`

 

Aksan imi

CTRL+SHIFT+7

 

Ligatür imi

CTRL+SHIFT+2

 

Halka imi

CTRL+/

 

Eğik çizgi imi

CTRL+SHIFT+`

 

Tilde

Alt+CTRL+SHIFT+1

 

Ters ünlem işareti

Alt+CTRL+SHIFT+/

 

Ters soru işareti

 

Mesajlaşma klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Mesajlaşma uygulamasıyla çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Mesajlaşma uygulamasıyla çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

CTRL+N

 

Yeni bir konuşma başlatma

CTRL+N

 

Kişi seçicisini açma

CTRL+E

 

İfade seçicisini açma veya kapatma

CTRL+>

 

Sonraki konuşma

CTRL+<

 

Önceki konuşma

 

Ekran Okuyucusu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Ekran Okuyucusu ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Ekran Okuyucusu ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

Ara çubuğu veya ENTER tuşu

 

Geçerli öğeyi etkinleştirme

SEKME ve ok tuşları

 

Ekranın çevresinde hareket etme

CTRL tuşu

 

Okumayı durdurma

Caps Lock+D

 

Öğeyi okuma

Caps Lock+M

 

Okumayı başlatma

Caps Lock+H

 

Belgeyi okuma

Caps Lock+V

 

İfadeyi yineleme

Caps Lock+W

 

Pencere okuma

Caps Lock+PAGE UP veya PAGE DOWN

 

Ses düzeyini artırma veya azaltma

Caps Lock+artı (+) veya eksi (-) işareti

 

Ses hızını artırma veya azaltma

Caps Lock+Ara Çubuğu

 

Varsayılan eylemi yapma

Caps Lock+Sol veya Sağ oklar

 

Önceki/sonraki öğeye gitme

Caps Lock+F2

 

Geçerli öğeye yönelik komutları gösterme

Caps Lock tuşuna art arda iki kez basma

 

Caps Lock tuşunu açma veya kapatma

Caps+ESC tuşu

 

Ekran Okuyucusu'ndan çıkma

 

Ekran Okuyucusu dokunmatik klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, dört noktalı dokunmatik özelliği etkinleştirilmiş bir bilgisayarda Ekran Okuyucusu ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Ekran Okuyucusu ile çalışmaya yönelik dokunmatik özellikli klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

İki parmakla bir kez dokunma

 

Ekran Okuyucusu'nun okumasını durdurma

Dört parmakla üç kez dokunma

 

Tüm ekran Okuyucusu komutlarını gösterme (bu listede olmayanlar da dahil)

İki kez dokunma

 

Birincil eylemi etkinleştirme

Üç kez dokunma

 

İkincil eylemi etkinleştirme

Tek parmakla dokunma veya sürükleme

 

Parmaklarınızın altındakini okuma

Bir parmakla sola/sağa hareket ettirme

 

Sonraki veya önceki öğeye gitme

İki parmakla sola/sağa/yukarı/aşağı çekme

 

Kaydırma

Üç parmakla aşağı doğru çekme

 

Bulunabilen metinde okumaya başlama

 

Paint klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Paint ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Paint ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

F1

 

Paint Yardımı'nı açma

F11

 

Resmi tam ekran modunda görüntüleme

F12

 

Resmi yeni bir dosya olarak kaydetme

CTRL+A

 

Resmin tamamını seçme

CTRL+B

 

Seçili metni kalınlaştırma

CTRL+C

 

Seçimi Pano'ya kopyalama

CTRL+E

 

Özellikler iletişim kutusunu açma

CTRL+G

 

Kılavuz çizgilerini gösterme veya gizleme

CTRL+I

 

Seçili metni italik duruma getirme

CTRL+N

 

Yeni bir resim oluşturma

CTRL+O

 

Varolan resmi açma

CTRL+P

 

Resim yazdırma

CTRL+R

 

Cetveli gösterme veya gizleme

CTRL+S

 

Resimdeki değişiklikleri kaydetme

CTRL+U

 

Seçili metni altı çizili duruma getirme

CTRL+V

 

Pano'daki seçimi yapıştırma

CTRL+W

 

Yeniden Boyutlandır ve Eğ iletişim kutusunu açma

CTRL+X

 

Seçimi kesme

CTRL+Y

 

Değişikliği yineleme

CTRL+Z

 

Değişikliği geri alma

CTRL+artı işareti (+)

 

Fırçanın, çizginin veya şekil anahattının genişliğini bir piksel artırma

CTRL+eksi işareti (-)

 

Fırçanın, çizginin veya şekil anahattının genişliğini bir piksel azaltma

CTRL+PAGE UP tuşu

 

Yakınlaştırma

CTRL+PAGE DOWN tuşu

 

Uzaklaştırma

Alt (veya F10)

 

Tuş ipuçlarını görüntüleme

Alt+F4

 

Resmi ve Paint penceresini kapatma

Sağ ok tuşu

 

Seçimi veya etkin şekli bir piksel sağa taşıma

Sol ok tuşu

 

Seçimi veya etkin şekli bir piksel sola taşıma

Aşağı ok

 

Seçimi veya etkin şekli bir piksel aşağı taşıma

Yukarı ok

 

Seçimi veya etkin şekli bir piksel yukarı taşıma

SHIFT+F10

 

Geçerli kısayol menüsünü gösterme

 

Kişiler uygulaması klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Kişiler uygulaması ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Windows Kişiler uygulamasına yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

CTRL+N

 

Kişi ekleme

CTRL+S

 

Değişiklikleri kaydetme

Silme

 

Kişi silme

CTRL+F

 

Kişiyi sık görüşülen kişi yapma

CTRL+SHIFT+1

 

Kişiyi Başlangıç ekranına sabitleme

ESC tuşu

 

Geri gitme

HOME tuşu

 

Kişi listesinin başlangıcına gitme

PAGE DOWN tuşu

 

Kişi listesinde ileri gitme

PAGE UP tuşu      

 

Kişi listesinde geri gitme

END tuşu      

 

Kişi listesinin sonuna gitme

 

Okuyucu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Okuyucu uygulamasıyla çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Okuyucu uygulamasıyla çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

F8

 

İki sayfalık düzeni kullanma

CTRL+R

 

Dosyayı saat yönünde 90 derece döndürme

CTRL+F

 

Dosyada metin bulma

F7

 

Klavye ile seçim modunu kullanma

CTRL+P

 

Dosya yazdırma

CTRL+O

 

Dosya açma

CTRL+W

 

Dosya kapatma

CTRL+M

 

Okuyucu uygulaması girişi

 

Uzak Masaüstü Bağlantısı klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, masaüstünde Uzak Masaüstü Bağlantısı ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Masaüstünde Uzak Masaüstü Bağlantısı ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

Alt+PAGE UP tuşu

 

Uygulamalar arasında soldan sağa geçme

Alt+PAGE DOWN tuşu

 

Uygulamalar arasında sağdan sola geçme

Alt+INS tuşu

 

Uygulamalar arasında başlatıldıkları sırayla geçiş yapma

Alt+HOME tuşu

 

Başlangıç ekranını görüntüleme

CTRL+Alt+BREAK tuşu

 

Pencere ve tam ekran arasında geçiş yapma

CTRL+Alt+END tuşu

 

Windows Güvenliği iletişim kutusunu görüntüleme

CTRL+Alt+HOME tuşu

 

Tam ekran modunda bağlantı çubuğunu etkinleştirme

Alt+DEL tuşu

 

Sistem menüsünü görüntüleme

CTRL+Alt+sayısal tuş takımındaki eksi işareti (-)

 

İstemcideki etkin pencerenin bir kopyasını Terminal sunucusu panosuna yerleştirin (yerel bilgisayarda Alt+PRINT SCREEN tuşuna basmayla aynı işlevi görür).

Sayısal tuş takımında CTRL+Alt+artı işareti (+)

 

Tüm istemci penceresi alanının bir kopyasını Terminal sunucusu panosuna yerleştirin (yerel bilgisayarda Alt+PRINT SCREEN tuşuna basmayla aynı işlevi görür).

CTRL+Alt+Sağ ok

 

Uzak Masaüstü denetimlerinden ana bilgisayar uygulamasındaki bir denetime (örneğin, bir düğme veya metin kutusu) “sekme”.  Uzak Masaüstü denetimleri başka bir ana bilgisayar uygulamasına katıştırıldığında kullanışlıdır.

CTRL+Alt+Sol ok

 

Uzak Masaüstü denetimlerinden ana bilgisayar uygulamasındaki bir denetime (örneğin, bir düğme veya metin kutusu) “sekme”.  Uzak Masaüstü denetimleri başka bir ana bilgisayar uygulamasına katıştırıldığında kullanışlıdır.

 

Uzak Masaüstü Bağlantısı klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Uzak Masaüstü Bağlantısı ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Uzak Masaüstü Bağlantısıyla çalışma için klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

CTRL+Alt+HOME tuşu

 

Uzak ve kullanmakta olduğunuz bilgisayar arasında uygulama çubukları ile geçiş yapma

CTRL+Alt+Sol ok

 

Görünümünüzü önceki oturuma geçirme (oturum görüntülerken)

CTRL+Alt+Sağ ok

 

Görünümünüzü sonraki oturuma geçirme (oturum görüntülerken)

CTRL+Alt+Yukarı ok

 

Görünümünüzü ilk oturuma geçirme (oturum görüntülerken)

CTRL+Alt+Aşağı ok

 

Görünümünüzü son oturuma geçirme (oturum görüntülerken)

 

SkyDrive klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, SkyDrive ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

SkyDrive ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

CTRL+A

 

Tümünü seçme

CTRL+Alt+1

 

Görünümü değiştirme (ayrıntılar/küçük resimler)

CTRL+U

 

Karşıya yükleme

CTRL+SHIFT+N

 

Yeni klasör

ESC tuşu

 

Seçimi temizleme

CTRL+O

 

Birlikte aç

CTRL+Alt+O

 

Klasörü görüntüleme

CTRL+SHIFT+V

 

Kopyalama

CTRL+SHIFT+Y

 

Taşıma

CTRL+S

 

İndirme

Alt+Yukarı ok tuşu

 

Yukarı gitme

F2

 

Yeniden adlandırma

F5

 

Yenileme

 

Windows Yardım görüntüleyicisi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Yardım görüntüleyicisi ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Yardım görüntüleyiciyle çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

F3

 

İmleci, arama kutusuna taşıma

F10

 

Seçenekler menüsünü görüntüleme

HOME tuşu

 

Konunun başına gitme

END tuşu

 

Konunun sonuna gitme

Alt+Sol ok tuşu

 

Önceki görüntülenmiş konuya geri gitme

Alt+Sağ ok tuşu

 

Sonraki (daha önce görüntülenmiş) konuya gitme

Alt+HOME tuşu

 

Yardım ve Destek giriş sayfasını görüntüleme

Alt+A

 

Müşteri desteği sayfasını görüntüleme

Alt+C

 

İçindekiler'i görüntüleme

Alt+N

 

Bağlantı Ayarları menüsünü görüntüleme

CTRL+F

 

Geçerli konuyu arama

CTRL+P

 

Konu yazdırma

 

Windows Journal klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows Journal ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Windows Journal ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

F1

 

Günlük Yardımı'nı açma

F5

 

Not listesini yenileme

F6

 

Not listesi ile not arasında geçiş yapma

F11

 

Notu tam ekran modunda görüntüleme

CTRL+A

 

Sayfadaki tüm öğeleri seçme

CTRL+C

 

Seçimi Pano'ya kopyalama

CTRL+F

 

Dosyada metin bulma

CTRL+G

 

Sayfaya gitme

CTRL+N

 

Yeni bir not başlatma

CTRL+O

 

Son kullanılan notu açma

CTRL+P

 

Notu yazdırma

CTRL+S

 

Nottaki değişiklikleri kaydetme

CTRL+V

 

Pano'daki seçimi yapıştırma

CTRL+X

 

Seçimi kesme

CTRL+Y

 

Değişikliği yineleme

CTRL+Z

 

Değişikliği geri alma

Alt+F4

 

Notu ve Günlük penceresini kapatma

CTRL+SHIFT+C

 

Not listesinde sütun başlıkları için bir kısayol menüsü görüntüleme

CTRL+SHIFT+V

 

Notu belirli bir klasöre taşıma

 

WordPad klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, WordPad ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

WordPad ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları

Basılacak tuş

 

Yaptığı işlem

F1

 

WordPad Yardımı'nı açma

F3

 

Bul iletişim kutusunda sonraki metin örneğini bulma

F10

 

Tuş ipuçlarını görüntüleme

F12

 

Belgeyi yeni bir dosya olarak kaydetme

CTRL+1

 

Tek satır aralık ayarlama

CTRL+2

 

Çift satır aralık ayarlama

CTRL+5

 

Satır aralığını 1,5 olarak ayarlama

CTRL+A

 

Belgenin tümünü seçme

CTRL+B

 

Seçili metni kalınlaştırma

CTRL+C

 

Seçimi Pano'ya kopyalama

CTRL+D

 

Microsoft Paint çizimi ekleme

CTRL+E

 

Metni ortaya hizalama

CTRL+F

 

Belgede metin bulma

CTRL+H

 

Belgede metin değiştirme

CTRL+I

 

Seçili metni italik duruma getirme

CTRL+J

 

Metni iki yana yaslama

CTRL+L

 

Metni sola hizalama

CTRL+N

 

Yeni bir belge oluşturma

CTRL+O

 

Varolan bir belgeyi açma

CTRL+P

 

Belgeyi yazdırma

CTRL+R

 

Metni sağa hizalama

CTRL+S

 

Belgedeki değişiklikleri kaydetme

CTRL+U

 

Seçili metni altı çizili duruma getirme

CTRL+V

 

Pano'daki seçimi yapıştırma

CTRL+X

 

Seçimi kesme

CTRL+Y

 

Değişikliği yineleme

CTRL+Z

 

Değişikliği geri alma

CTRL+=

 

Seçili metni alt simge yapma

CTRL+SHIFT+=

 

Seçili metni üst simge yapma

CTRL+SHIFT+>

 

Yazıtipi boyutunu artırma

CTRL+SHIFT+<

 

Yazıtipi boyutunu azaltma

CTRL+SHIFT+A

 

Tüm karakterleri büyük harf olarak değiştirme

CTRL+SHIFT+L

 

Madde işareti stilini değiştirme

CTRL+Sol ok tuşu

 

İmleci bir sözcük sola taşıma

CTRL+Sağ ok tuşu

 

İmleci bir sözcük sağa taşıma

CTRL+Yukarı ok tuşu

 

İmleci, önceki satıra taşıma

CTRL+Aşağı ok tuşu

 

İmleci bir satır aşağı taşıma

CTRL+HOME tuşu

 

Belgenin başına taşıma

CTRL+END tuşu

 

Belgenin sonuna taşıma

CTRL+PAGE UP tuşu

 

Bir sayfa yukarı taşıma

CTRL+PAGE DOWN tuşu

 

Bir sayfa aşağı taşıma

CTRL+DEL tuşu

 

Sonraki sözcüğü silme

Alt+F4

 

WordPad'i kapatma

SHIFT+F10

 

Geçerli kısayol menüsünü gösterme

 

Internet Explorer kısayolları

Aşağıdaki tabloda Internet Explorer klavye kısayollarıyla tamamlanabilecek başlıca görevler gösterilmiştir.

Yaptığı işlem

 

Basılacak tuş

Adres çubuğunu, Sabitlenmiş ve Sık Kullanılan siteleri gösterir (masaüstü için Internet Explorer uygulamasında geçerli değildir.)

 

Alt+D

Yeni Sekme açma

 

Ctrl+T

Sekmeleri kapatma

 

Ctrl+W

Yeni bir InPrivate Gözatma penceresi açma

 

Ctrl+Shift+P

Geçerli sayfayı sık kullanılanlara ekleme

 

Ctrl+D

Geçerli sayfayı yazdırma

 

Ctrl+P

Sayfayı yenileme

 

F5

Masaüstü için Internet Explorer uygulamasının başlıca kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstü için Internet Explorer uygulamasının klavye kısayollarıyla tamamlanabilecek başlıca görevler gösterilmiştir.

Yaptığı işlem

 

Basılacak tuş

Yeni Sekme açma

 

Ctrl+T

Sekmeler arasında geçiş yapma

 

Ctrl+Sekme

Sekmeleri kapatma

 

Ctrl+W

Yeni bir pencere açma

 

Ctrl+N

Yeni bir InPrivate Gözatma penceresi açma

 

Ctrl+Shift+P

Geçerli sayfayı sık kullanılanlara ekleme

 

Ctrl+D

Sık Kullanılanları görüntüleme

 

Ctrl+I

Geçerli sayfayı yazdırma

 

Ctrl+P

Sayfayı yenileme

 

F5

Gözatma geçmişini açma

 

Ctrl+H

Gözatma geçmişini silme

 

Ctrl+Shift+Delete

İndirmeleri görüntüleme

 

Ctrl+J

Yardım ve Destek alma

 

F1

Masaüstü için Internet Explorer uygulamasının web sayfası kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstü için Internet Explorer kullanılarak web sayfalarında gezinme için kullanılan kısayollar açıklanmıştır.

Yaptığı işlem

 

Basılacak tuş

Yeni bir web sitesi veya sayfası açma

 

Ctrl+O

Giriş sayfanıza gitme

 

Alt+Home

Sonraki sayfaya gitme

 

Alt+Sağ ok

Önceki sayfaya gitme

 

Geri al tuşu veya Alt+Sol ok

Web sayfasındaki öğeler arasında gezinme (yalnızca sekmeli gözatma kapatıldığında çalışır)

 

Ctrl+Sekme veya F6

Web sayfasındaki öğeler arasında geri gitme (yalnızca sekmeli gözatma kapatıldığında çalışır)

 

Ctrl+Üst Karakter+Sekme

Bu sayfada bir öğe bulma

 

Ctrl+F

Tam ekran ve normal görünümler arasında geçiş yapma

 

F11

Belgenin başlangıcına doğru kaydırma

 

Yukarı ok

Belgenin sonuna doğru kaydırma

 

Aşağı ok

Belgenin başlangıcına sıçrama

 

Page up

Belgenin sonuna sıçrama

 

Page down

Belgenin başlangıcına gitme

 

Home

Belgenin sonuna gitme

 

End

Sayfayı karşıdan yüklemeyi durdurma

 

Esc

Geçerli sayfayı kaydetme

 

Ctrl+S

Seçilen bağlantıyı etkinleştirme

 

Giriş

Bağlantının kısayol menüsü görüntüleme

 

Shift+F10

Klavyeyle Gözatma'yı başlatma

 

F7

Masaüstü için Internet Explorer uygulamasının sekme kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstü için Internet Explorer kullanılarak sekmelerle çalışırken kullanılan kısayollar açıklanmıştır.

Yaptığı işlem

 

Basılacak tuş

Yeni Sekme açma

 

Ctrl+T

Sekmeler arasında geçiş yapma

 

Ctrl+Tab veya Ctrl+Shift+Tab

Geçerli sekmeyi kapatma

 

Ctrl+W

Diğer sekmeleri kapatma

 

Ctrl+Alt+F4

En son kapattığınız sekmeyi yeniden açma

 

Ctrl+Shift+T

Sekmeyi çoğaltma (geçerli sekmeyi yeni sekmeden açma)

 

Ctrl+K

Ön planda yeni bir sekme açma

 

Ctrl+T

Hızlı Sekmeleri açma veya kapatma arasında geçiş yapma

 

Ctrl+Q

Bağlantıları arka planda yeni bir sekmede açma

 

Ctrl+tıklatma

Bağlantıları ön planda yeni bir sekmede açma

 

Ctrl+Shift+tıklatma

Son sekmeye geçme

 

Ctrl+9

Belirli bir sekme numarasına geçiş yapma

 

Ctrl+n ("n" 1 ile 8 arasında bir sayıdır)

Yakınlaştırma kısayolları

Aşağıdaki tabloda yakınlaştırma için kullanılan kısayollar açıklanmaktadır.

Yaptığı işlem

 

Basılacak tuş

Yakınlaştırma (+ %10)

 

Ctrl+Artı işareti

Uzaklaştırma (- %10)

 

Ctrl+Eksi işareti

%100 yakınlaştırma

 

Ctrl+0

Arama kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstü için Internet Explorer kullanılarak arama yapılırken kullanılan kısayollar açıklanmıştır.

Yaptığı işlem

 

Basılacak tuş

Adres çubuğunda arama sorgusu açma

 

Ctrl+E

Arama sorgunuzu yeni bir sekmede açma

 

Alt+Enter

Adres çubuğunu açma (geçmişi, sık kullanılanları ve arama sağlayıcılarını görüntülemek için)

 

Ctrl+Aşağı ok

Kopyalanan metni kullanarak arama yapma

 

Ctrl+Shift+L

Masaüstü için Internet Explorer uygulamasının yazdırma kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstü için Internet Explorer kullanılarak web sayfalarının önizlemesini görme ve yazdırma için kullanılan kısayollar açıklanmıştır.

Yaptığı işlem

 

Basılacak tuş

Geçerli sayfayı yazdırma

 

Ctrl+P veya Alt+P

Sayfa için kullanılacak kağıdı, üstbilgi ve altbilgiyi, yönlendirmeyi ve kenar boşluklarını değiştirme

 

Alt+U

Yazdırılacak ilk sayfayı görüntüleme

 

Alt+Home

Yazdırılacak son sayfayı görüntüleme

 

Alt+End

Yazdırılacak sonraki sayfayı görüntüleme

 

Alt+Sağ ok

Yazdırılacak önceki sayfayı görüntüleme

 

Alt+Sol ok

Görüntülenmesini istediğiniz sayfanın numarasını yazma

 

Alt+A

Çerçevelerin nasıl yazdırılacağını belirtme

 

Alt+F

Baskı Önizleme'yi kapatma

 

Alt+C

Masaüstü için Internet Explorer uygulamasının adres çubuğu kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstü için Internet Explorer uygulamasının Adres çubuğu kısayolları açıklanmıştır.

Yaptığı işlem

 

Basılacak tuş

Adres çubuğundaki metni seçme

 

Alt+D

Yazdığınız adreslerin listesini görüntüleme

 

F4

Adres çubuğunda imleci cümlenin soldaki bir sonraki bölümüne taşıma

 

Ctrl+Sol ok

Adres çubuğunda imleci cümlenin sağdaki bir sonraki bölümüne taşıma

 

Ctrl+Sağ ok

Adres çubuğuna yazılan metnin başına www. ve sonuna .com ekleme

 

Ctrl+Enter

Otomatik Tamamla eşleşmeleri listesinde ileri doğru hareket etme

 

Yukarı ok

Otomatik Tamamla eşleşmeleri listesinde ileri doğru hareket etme

 

Aşağı ok

Masaüstü için Internet Explorer uygulamasının araç çubuğu kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstü için Internet Explorer uygulamasının araç çubuğu menülerini açmayla ilgili kısayolları açıklanmıştır.

Yaptığı işlem

 

Basılacak tuş

Giriş menüsünü açma

 

Alt+M

Yazdır menüsünü açma

 

Alt+R

Araçlar menüsünü açma

 

Alt+O

RSS menüsünü açma

 

Alt+J

Güvenlik menüsünü açma

 

Alt+S

Yardım menüsünü açma

 

Alt+L

ie- Masaüstü için Internet Explorer uygulamasının sık kullanılanlar, geçmiş ve akışlar ile ilgili kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstü için Internet Explorer uygulamasının sık kullanılanlar, geçmiş ve akışlar ile ilgili kısayolları açıklanmıştır.

Yaptığı işlem

 

Basılacak tuş

Sık Kullanılanlar Merkezi'ni açma ve sık kullanılanlarınızı görüntüleme

 

Alt+C

Sık kullanılanlara ekle menüsünü açma

 

Alt+Z

Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusunu açma

 

Ctrl+B

Seçilen öğeyi Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusundaki Sık Kullanılanlar listesinde yukarı taşıma

 

Alt+Yukarı ok

Seçilen öğeyi Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusundaki Sık Kullanılanlar listesinde aşağı taşıma

 

Alt+Aşağı ok

Sık Kullanılanlar Merkezi'ni açma ve geçmişinizi görüntüleme

 

Ctrl+H

Sık Kullanılanlar Merkezi'ni sabitleme ve geçmişinizi görüntüleme

 

Ctrl+Shift+H

Sık Kullanılanlar Merkezi'ni açma ve akışlarınızı görüntüleme

 

Ctrl+Shift+J

Menü çubuğundan Sık Kullanılanlar menüsünü açma

 

Alt+A

Sık Kullanılanlar Merkezi'ni açma ve akışlarınızı görüntüleme

 

Ctrl+Shift+J

Akışa abone ol öğesini açma (akış görünümündeyken)

 

Alt+Z

Masaüstü için Internet Explorer uygulamasının web sayfası düzenleme kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstü için Internet Explorer kullanılarak web sayfası düzenlenirken kullanılan kısayollar açıklanmıştır.

Yaptığı işlem

 

Basılacak tuş

Seçilen öğeleri Pano'ya kopyalama

 

Ctrl+C

Seçilen öğeleri kesip Pano'ya kopyalama

 

Ctrl+X

Pano'dan seçilen öğeleri yapıştırma

 

Ctrl+V

Geçerli web sayfasındaki tüm öğeleri seçme

 

Ctrl+A

Internet Explorer Geliştirici Araçları'nı açma

 

F12

ie-

Masaüstü için Internet Explorer uygulamasının bildirim çubuğu kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstü için Internet Explorer uygulamasının Bildirim çubuğu kısayolları açıklanmıştır.

Yaptığı işlem

 

Basılacak tuş

Odağı Bildirim çubuğuna taşıma

 

Alt+N

Bildirim çubuğunu tıklatma

 

Boşluk

 

Paylaş:

Google Plus LinkedIn

Yorumlar

Kayıtlı yorum bulunmuyor. İlk yorum yapan sen ol.

Yorum Ekle