Ana içeriğe git   Paylaşıma git
Sol tarafta yarım ay biçiminde latin alfabesiyle, aşağıda braille alfabesiyle Engelsiz Erişim yazısı ve ortada güneşin içinde uçan bir kuş...

Yakınlaş

     
Ara

Yılın Erişilebilirlik Kazanımı! Her kitabın Görme Engellilere Uygun elektronik bir kopyası Olacak!

Haberler

YazarEngin Yılmaz

Tarih23.02.2012

Toplam okunma1328

Değerli Engelsiz Erişim Dostları! sizlerle en azından beni çok çok çok mutlu eden, gecenin üçü şu an ama sokaklara çıkıp kornalar çaldıracak kadar haykırmak isteden bir haberi paylaşmaktan onur duyuyorum.

Uzun süredir çaba harcadığımız tüm kitapların görme engelliler için de elektronik bir kopyası olması yönündeki önerimiz nihayet kabul gördü ve derleme yasasına girdi.

Her şeyden önce, bunun gerçekleşmesinde yoğun mesayi emek ve çaba harcayan, değerli ağabeyim Olgun Yılmaz'a şükranlarımı bir borç biliyorum. Her şey onun 2010 yılı sonlarında kültür bakanı Sayın Ertuğrul Günay'dan aldığı randevu ile başlamıştı. birlikte katıldığımız bu toplantıda Kitap erişilebilirliğğiyle ilgili sorun ve çözüm yolarını anlatma fırsatı bulmuştuk. ardından kültür bakanlığında, GETEM, Altı Nokta, Milli Kütüphane, ankara Barolar birliği Engelliler Komisyonu, Kültür bakanlığı ve yayıncılarında olduğu bir toplantı gerçekleştirmiştik. bu toplantılar sonucunda, aşağıda detaylarını göreceğiniz  önerge ortaya çıktı ve çıkacak olan derleme yasasına eklenmesi kabul gördü. bunu kültür bakanlığı da kabul etti.

Ama araya seçim girdi, gündem sürekli değişti ve derleme yasası bir türlü çıkmadı.

Birden geçen perşembe akşamı Derleme yasasının meclis gündeminde olduğunu ve şu çok çok tartışılan mit yasasının hemen ardından görüşüleceğini öğrendik. Olgun Abim yasametnini incelemiş ki ne görelim? bizin tartışıp kabul ettirdiğimiz önerge yasada yok. Bunu değiştirtecek vakit de yok.

Neyseki şans yanımızdaydı. Mit yasası sabaha kadar ancak kabul edilince, derleme yasasının görüşmeleri bu haftaya kalmış oldu.

Olgun abim ve milli kütüphane görme engelliler sorumlusu Ramazan bey'in yoğun çabaları başladı. tüm millet vekillerine iletiler gönderildi. partilerin grup başkanllarına ulaşıldı, kültür bakanı olaydan haberdar edildi Kütüphaneler daire başkanlığının olumu görüş belirtmesi sağlandı derken, biraz önce öğrendim ki, önergemiz yasaya girmiş. sanırım yasa da şu an kabul edilmiştir.

bu kazanımın gerçekleşmesinde emeği geçen ve burada ismini sayamadığım herkese sonsuz teşekkürler.

Detaylı bilgiyi olgun abimin gönderdiği meclis tutanağında görebilirsiniz.

 

 

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan "Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı'nın 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"d) 4 üncü maddenin (a), (b), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen eserlerin 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ek 11 inci maddesi uyarınca hizmete sunulmak amacıyla, elektronik ortama aktarılan bir nüshasının görme engellilerin hizmetine sunulmak üzere Milli Kütüphaneye gönderilir."

Ahmet Aydın (Adıyaman) ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Sayın Başkanım, uygun görüşle yüce Meclisin takdirlerine bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükûmet katılıyor mu?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) - Katılıyoruz efendim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe...

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Günümüz itibarıyla erişilebilirlik her alanda önem kazanmış olup bu bağlamda görme engellilerin bilgiye erişiminin sağlanması, devletin engelliler alanındaki yapması gereken temel hizmetlerin başında gelmektedir. Bu amaçla devlet her türlü önlemi almak ve mevzuatta ilgili düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Anayasanın 10 uncu maddesi ile getirilen düzenleme gereğince görme engellilerin yayınlanmış eserlere diğer insanlarla aynı anda ulaşmasının sağlanması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından imzalanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 03/12/2008 tarihli Kanunla uygun bulması ile yürürlüğe giren ve iç hukuk yolu ile Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi'nin 1. maddesi, 3. maddesinin E ve F bentleri, 5. maddesinin 3. fıkrası, 9. ve 21. maddeleri de engelliler için erişilebilirliğin her alanda sağlanması devlete bir yükümlülük olarak yüklenmiştir.

Önerge yukarıda belirtilen açıklamalar ve gereklilikler çerçevesinde hazırlanmıştır

BAŞKAN - Uygun görüşle önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

 

Av. Olgun Yılmaz
Adres: Atatürk bul. Sıhhiye Merkez İşhanı no 46-78 Sıhhiye_Ankara
Tel: 312 229 29 09
Fax: 312 229 29 06
GSM: 532 306 30 29

Paylaş:

Google Plus LinkedIn

Yorumlar

fatih
değerli engin abi ve engelsiz erişim dostları; bu yasanın çıkmasında emeği geçen kim varsa her kese tüm görme engelli kitap sevenler adına çok teşekkür ediyorum. sonunda az da olsa bu ülkede görme engelliler adına yapılmış güzel işlerin olması çok sevindirici. ayrıca bizleri böyle gelişmelerden haberdar ettiğiniz için değerli engin yılmaza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Yorum Ekle