Eşit, erişilebilir ve engelsiz yaşamın herkes için temel bir insan hakkı olduğunu savunan, çalışmalarını sakatlık alanında yürüten Engelsiz Erişim Derneği olarak üniversite öğrencisi stajyerler arıyoruz. Gönüllü ya da zorunlu staj kapsamında yapılan başvurular değerlendirilecektir.

Erişilebilir Materyal Geliştirme Stajyeri

Derneğimizde kapsayıcılığı arttırmak amacıyla eğitim materyallerin erişilebilirlik uyarlamalarına destek olacak stajyer arıyoruz. Stajyerlerimiz eğitim materyallerinin erişilebilir hale getirilmesi için yapılacak uyarlama veya tasarım çalışmalarında etkin görev alacaktır. Materyallerin; tasarım, üretim ve tanıtım süreçlerinde yer alacak, teknoloji ve tasarım alanına ilgili, yaratıcı ve çözüm odaklı üniversite öğrencisi adayların başvurularını bekliyoruz. Öğrenim gördükleri üniversite ve programların gerekliliklerinin müsaade etmesi halinde stajyerlerimizin üniversite stajlarını kurumumuzda tamamlamaları mümkün olacaktır.

Sorumluluklar

 • Erişilebilir materyaller tasarlamak,
 • Erişilebilir materyal tasarımı konusunda araştırma yapmak
 • Erişilebilir materyallerin dağıtım, tanıtım ve kullanımını koordine etmek,
 • Materyallerin etkisini izlemek ve geri bildirimleri değerlendirmek,
 • Derneğimiz etkinliklerinde görev almak.

Gereksinimler

 • Erişilebilirlik konusuna ilgi duyan,
 • Tasarım ve/veya teknoloji alanında temel bilgi ve beceri sahibi,
 • Yaratıcı düşünebilen ve çözüm odaklı,
 • Farklılıklara açık,
 • Takım çalışmasına yatkın ve öğrenmeye açık,
 • Tercihen eğitim programlarında materyal geliştirme ve tasarım derslerini kapsayan üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören,
  • Tercihen materyal geliştirme veya tasarımı alanlarında sertifika veya katılım belgelerine sahip olan adayların fotoğrafsız, PDF formatında düzenlenmiş özgeçmişlerini en geç 12.07.2024 tarihine kadar e-mail konu satırına “Materyal Geliştirme Staj Başvurusu” yazarak erisimengelsiz@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.