Görsel bir otobüsün içinden. Ön planında, üzerinde sarı renkte dikdörtgen bilgilendirme tabelası bulunan dikey bir metal direk var. Tabelanın üst bölümünde bir QR kodu, devamında alt alta sıralanmış Braille ve beyaz zemin üzerine siyah mürekkep baskı "K 1125" yazılı. Tabelanın altında inilecek durağı belirtmek için kullanılan beyaz bir belirteçle gösterilmiş kırmızı çağrı düğmesi görülüyor.

Değerli Engelsiz Erişim takipçileri,

Engelsiz Erişim Derneği olarak erişilebilirlik mücadelesini sürdürmeye devam ediyoruz. Körlerin daha erişilebilir bir yaşamı deneyimlemesi için 3B (Beyaz Baston = Bağımsızlık, Braille = Eğitim, Bilişim = Bilgiye Erişim) olarak belirlediğimiz alanlarda, çalışmalarımızı anlamına uygun yürütüyoruz. Bu kapsamda kazanımlar elde etmek adına kurum ve kuruluşlarla görüşüyor, onlara kamuoyu baskısı yaratmak için eylemler düzenliyor, raporlar ileterek sorun saptama ve çözüm önerileri sunmaya dayalı süreçler planlıyor ve tamamlıyoruz. Tüm bunlara dayanarak belirtmeliyiz ki 2005 yılında başladığımız İstanbul’da ulaşımda erişilebilirlik savunuculuğunun peşini, ulaşımda erişilebilirlik sağlanana dek bırakmayacağız.

Bilindiği üzere İstanbul’da ulaşımda erişilebilirlik savunuculuğu faaliyetlerimiz kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle yaptığımız görüşmelerden ve aldığımız sözlerden kamuoyunu zaman zaman haberdar ediyoruz. Daha önce ilettiğimiz taleplerin ve aldığımız sözlerin daima takipçisiyiz. İstanbul’da erişilebilirlik konusundaki geriye gidişi durdurmaya, daha erişilebilir koşulların sağlanmasına yönelik başvurularımızın devam edeceğine vurgumuzu yineliyoruz.

Yukarıda ifade ettiğimiz çalışmaların meyvelerinden birinin müjdesini sizinle paylaşmaktan son derece mutluyuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve belediyenin çeşitli birimlerine ilettiğimiz yazılı başvurular doğrultusunda yetkililerle farklı zaman dilimlerinde görüşmeler gerçekleştirdik, sosyal medyadan ulaşımda erişilebilirlik konusunda taleplerimizi paylaştık. Savunuculuk faaliyetimiz sonucunda 3B’nin önemli bir parçası olan Braille alanında kazanım elde ettik. Otobüs kapı numaralarının hem Braille hem de dokunarak hissedilebilir büyük punto mürekkep baskı uygulamasını içerecek biçimde genişletilerek araçlarda yer alması talebimiz İ.B.B. tarafından kabul edildi ve söz konusu uygulamanın otobüslerde yer alması için çalışmalar başlatıldı.

Çalışmaların başlatılacağını duyduğumuz andan itibaren sürecin daima takipçisi olduk. Braille ve büyük puntolu dokunarak hissedilebilen mürekkep baskı kapı numaralarının mümkün olduğunca kullanışlı ve erişilebilir tasarlanması için devamlı öneri ve tespitlerimizi, tabelaların hangi noktalarda konumlandırılması halinde daha sezgisel ulaşıma olanak sağlaması benzeri konulara yönelik araştırmalarımız ve deneyimlerimizi ilgili birimlere ilettik. Önerilerimiz ekseninde hazırlanan örnekleri inceleyip değerlendirmelerimizi paylaştık. Umarız tüm İstanbullu görme engelliler için yararlı ve kullanışlı bir sonuç ortaya çıkar.

Bizler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleriyle yürüttüğümüz çalışmaların zaman zaman ufak da olsa sonuçlarını almanın, meyvelerini toplamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Derneğimizin girişimleri ve ısrarlı takibiyle çeşitli ön çalışma ve fizibilite uygulamaları sonucunda İstanbul’daki otobüslere, körler için Braille yazı formatının, az görenler için dokunarak hissedilebilen mürekkep baskı büyük puntolu harflerin yanı sıra tabela üzerindeki karekod okutularak ulaşılabilen kapı numaralarının bulunduğu örneklere araçlarda yer verilmeye başlandığını gözlemledik. Söz konusu tabelalar otobüslerin çağrı düğmelerinin (inilecek durağa gelindiğinde kapının sürücü tarafından açılması talebini ileten düğme) yakınında konumlandırılmaktadır. Bu haberi ve sevinci sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. İlerleyen dönemlerde sürecin takipçisi olmaya ve bilgi vermeye devam edecek, konuyla ilgili izleme çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Çalışmalarımızın kurum içi farkındalığı ve artışına olumlu yönde etki edeceğinin bilinciyle İstanbullu tüm körlere sürecin takipçisi olması, daha iyiye ulaşmak adına tespit ve önerilerini ilgili birimlere iletmesi konusunda çağrıda bulunuyoruz. Biz buradayız ve tüm hayatı erişilebilir kılmak için mücadeleye devam ediyoruz.

Engelsiz Erişim Derneği Twitter Zaman Akışı