Eğitimcinin Kişisel Bilgileri:

Adı soyadı: Kadir Ahıska

e-posta adresi: kadir.ahiskali.1339@gmail.com

Eğitim Programı Hakkında:

Eğitimin adı: Yapay zekâ

Amaçlar

Yapay zekâ, günümüz teknolojisinin en etkileyici ve hızla gelişen alanlarından biri haline gelmiştir. Bu eğitim programı, katılımcılara yapay zekâ alanında temel bilgiler sunmayı hedeflemektedir. Programın amacı, katılımcıların yapay zekanın temel prensiplerini anlamalarını ve bu teknolojinin günlük hayatta karşılaşılan uygulamaları nasıl şekillendirdiğini kavramalarını sağlamaktır.

Eğitimin ilk haftası "Yapay Zekâ Nedir?" başlığı altında, yapay zekanın tanımını ve günlük hayatta karşılaşılan uygulamalarını ele alacağız.

Ardından "Bilgisayarların Nasıl Öğrendiği" başlığı altında, bilgisayarların öğrenme sistemleri ve temel algoritmaları hakkında örnekler üzerinden konuşacağız.

Üçüncü hafta "Yapay Zeka İle Çalışan Platformlar" başlığı altında, chatbot'lar gibi günlük hayatta sıkça kullandığımız yapay zekaların çalışma prensipleri ve eğitim süreçleri hakkında konuşup uygulama yapacağız.

Dördüncü hafta "Bilgisayarların Dil Öğrenmesi" başlığında, makinenin dil öğrenme süreçleri ve dil çevirisi gibi konuları konuşacağız.

Beşinci haftada "Görüntü Tanımlama" başlığı altında, fotoğraf tanıma ve görüntü işleme teknolojisinin temel prensipleri hakkında uygulamalı bir çalışma yapacağız.

Son olarak altıncı hafta "Yapay Zekanın Toplumsal Etkileri" başlığı altında, öğrenilen bilgilerin günlük hayatta nasıl etkiler yarattığı, iş dünyasında kullanımı, gizlilik ve güvenlik konularını tartışacağız ve eğitimimizi tamamlayacağız.

Bu eğitim programı, katılımcılara yapay zekânın temellerini anlamaları ve bu teknolojinin hayatımızın her alanında nasıl kullanıldığını fark etmeleri konusunda yüzeysel bir bakış sunmayı hedeflemektedir.

Eğitim Takvimi:

24.11.2023 Cuma: Yapay Zeka Nedir

İçerik: Yapay zeka nedir, günlük hayatta karşılaştığımız uygulamaları, temel prensipleri ve kullanım alanları hakkında anlaşılır bir giriş.

01.12.2023 Cuma: Bilgisayarlar Nasıl Öğreniyor

İçerik: Bilgisayarların nasıl öğrendiği, onlara nasıl bilgi verdiğimiz, temel algoritmaları ve örneklerle nasıl çalıştıklarını anlatan basit ve gerçek hayattan örnekler.

08.12.2023 Cuma: Yapay Zeka İle Çalışan Platformlar

İçerik: Sesli asistanlar, chatbot'lar gibi günlük hayatta kullandığımız yapay zekaların nasıl çalıştıkları ve nasıl eğitildikleri hakkında anlaşılır bilgiler.

15.12.2023 Cuma: Bilgisayarların Dil Öğrenmesi

İçerik: Makinelerin dil öğrenme süreçleri, dil çevirisi, metin analizi gibi konuları günlük hayattan örneklerle açıklayan Bilgiler

22.12.2023 Cuma: Görüntü Tanımlama

İçerik: Fotoğraf tanıma, yüz tanıma gibi uygulamaları anlatan, görüntü işleme teknolojisinin temel prensiplerini ve nasıl kullanıldığını anlaşılır bir şekilde anlatma ve uygulama.

29.12.2023 Cuma: Yapay Zekanın Toplumsal Etkileri

İçerik: Bu haftaya kadar öğrenilen bilgilere dayanarak yapay zekanın günlük hayatımıza etkileri, iş dünyasında ve benzeri yerlerde kullanımı, gizlilik ve güvenlik konularının tartışılabileceği sohbete dayalı bir eğitim.