Kamuoyunun dikkatine!

MADDE 1 - 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Kağıt üzerinde düzenlenecek sözleşmelerde, "Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım." şeklindeki ibarenin finansal tüketici tarafından yazılmasının sağlanması zorunludur. Görme engelli tüketicilerde bu şart aranmaz.

Kararın yayınlandığı Resmi Gazete haberine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200210-1.htm